Nyheter og aktiviteter

Foreløpig inkluderer prosjektet HVL (Kronstad, Fosshaugane og Rommetveit) og UiS (Ullandhaug).


02/24 Presentasjon for forskningsprogrammet KKKP

Presentasjon for forskningsprogrammer Kunst, kreativitet og kulturelle praksisar (KKKP), 21. februar 2024. 


Fysiske og virtuelle utstillingsrom

01/24 Prosjekter og bakgrunnsmateriale

Rom, sted og tilstedeværelse i en virtuell arkitekturutstilling (2020) Masteroppgave av Elena Biuso tar for seg publikums meningsskaping i virtuelle utstillinger.

En annen masteroppgave Lyset og de hvite veggene - gallerirommets utvikling mot den hvite kuben (2014) av Susanne Grina Lange ser på utviklingen av det moderne (hvite) utstillingsrommet.


Kulturhistorisk museums prosjekthåndbok for utstillinger 

01/24 Forsøk med 3D-modellering ved hjelp av NeRFs

Neural Radiance Field (NeRF), er et nevralt nettverk trent til å modellere en volumetrisk representasjon av en 3D-scene. Visninger av scenen kan gjengis via raytracing, dvs representere naturlig refleksjon av lys. Slik oppnår en høy grad av visuell realisme.

NeRF har vist seg å være et effektivt verktøy for oppgaver som visuell syntese, generative medier, robotikk (NERF-supervision) og databasert fotografering. Teknikken synes å være velegnet for prosjektet Fysiske og virtuelle visningsrom.

Resultatet er en ganske hederlig 3D-modell. Selv om dette neppe er noe som egner seg for å måle opp detaljer, er det supert for dokumentasjon og for å lage modeller der det ikke er kritisk om noe ikke blir helt presist.

En interessant aktør er Lumalabs.ai, som ved bruk av Neural Radiance Field (NeRF) lar oss produsere ganske imponerende resultater med (for brukeren) enkle midler. Denne videoen er laget på grunnlag av en 3D-modell, som igjen er basert på et kort videoopptak fra et forskningsopphold i sommer, gjort med en 6-7 år gammel mobiltelefon.

Teknikken kan også brukes for å lage mer abstrakte uttrykk:


Tilbake VED HVL fikk 3D-printeren forsøke seg på en modell laget med utgangspunkt i en video av løvehodet på en vegg i Oxford. Ikke millimeterpreisjon, men det endelige resultatet ble overraskende bra.