Befaringer, våren 2024

Postet mars 2024, oppdatert juni 2024

Prosjektet Fysiske og virtuelle utstillingsrom har som mål å etablere et nettverk av fysiske utstillingsrom, knyttet sammen virtuelt. I første omgang forsøker vi å knytte sammen tre av HVL sine campus  (Kronstad, Fosshaugeane og Rommetveit) og i tillegg UiS (Ullandhaug). Prosjektet skal i løpet av 2024 prototype og utforske hvordan vi kan vise frem arbeider på en fysisk visningsarena, samt hvordan dette kan fungere på tvers av flere campus. 

Bakgrunnen er hvordan det praktisk orienterte arbeidet i fagene frembringer resultater som er materialbaserte og kroppslige. Ulike former for offentlig visning er et viktig og nødvendig steg når undervisere og studenter skal utvikle kritiske perspektiv gjennom skapende og estetisk virksomhet. 

HVL - Bergen

I Bergen, ved kampus Kronstad, har prosjektet Fysiske og virtuelle visningsrom levert inn et forslag om å benytte lokalene som tidligere huset bokhandleren. Forslaget innebærer visningsrom i deler av lokalene, men er samtidig utformet med tanke på sambruk med andre og fleksibel bruk.

Lokalene i Bergen, der området lengst fra kamera er foreslått delvis tatt i bruk som visningsrom. Hyller mm vil i tilfelle fjernes.

HVL - Sogndal

På campus Fosshaugane synes det å være muligheter knytett til arealer i Bragebygget, samt muligens også i biblioteksarealene i hovedbygget.

HVL - Stord

Ved kampus Rommetveit har kunst og håndverk eksisterende utstillingslokaler i nærheten av verkstedene. Tidligere har det vært snakk om å benytte arealer nær biblioteket i hovedbygget, da med tanke på sambruk med alle fagmiljøer.

UiS

På Ullandhaug har UiS allerede et eget utstillingsrom, som enkelt vil kunne fungere som testarena og del av Fysiske og virtuelle visningsrom.