Fysiske og virtuelle visningsrom


I 2024 er nettsidene en arena for forsøk ved Høgskulen på Vestlandet. På lengre sikt er målet en mer permanent dokumentasjon av utstilte arbeider, og der de fysiske visningsrommene inngår i et nettverk av visningssteder og kuraterte utstillinger.

Prosjektet er knyttet til forskergruppen Materialitet, teknologi og bærekraft (MaTecSus)


Bakgrunnen for prosjektet 

Digital teknologi fører til endringer for undervisning og læring. Det siste årets raske utvikling innenfor områder som kunstig intelligens (KI) akselererer utviklingen. Prosjektet tar sikte på å utvide og berike rammene for tradisjonelle visningsrom og gjøre disse mer tilgjengelig, dels gjennom virtuelle representasjoner, dels ved å integrere virtuelle elementer ved hjelp av utvidet virkelighet. 


Prosjektet vil formidle hvordan visningsrommet kan endres og utvides:

1. Fysiske visningsrom


De estetiske fagene frembringer resultater som på ulike måter er materialbaserte og kroppslige. Utstilling/offentliggjøring er et viktig og nødvendig steg når undervisere og studenter skal utvikle kritiske perspektiv, kunstbasert og/eller skapende virksomhet. Gjennom utstillingen skapes kontekster som er nødvendig for å utvikle den enkeltes handlingsrom med hensyn til kunstfaglig forskning og estetiske læringsprosesser. Den offentlige arenaen som en kritisk orientert utstilling skaper er en forutsetning for at arbeider skal vurderes innenfor rammene av kunstfaglige forskningsformer.


Visningsrommet er temporært, og vil bli dokumentert med 360-kameraer der opptakene brukes for å skape 3D-modeller av utstillingsobjekter og rommene. De digitale representasjonene kan benyttes for projeksjoner og virtuelle representasjoner der nye verk blir representert, dels i de fysiske rommene, dels i virtuelle omgivelser.

I de estetiske fagene er formidling gjennom fysiske utstillinger, fremføringer og installasjoner sentralt. Prosjektet Fysiske og virtuelle visningsrom vil utvikle rammer for utstilling og dokumentasjon, på tvers av flere geografiske lokasjoner. 

Med utgangspunkt i en tredimensjonal modell av objekter og visningsrom kan en lage ulike to- og tredimensjonale representasjoner. F eks video med kamerabane spesialtilpasset enkeltobjekter, 3D-modeller av objektene og komplette virtuelle omgivelser

2. Virtuelle representasjoner

Vi involverer skapende forskere og studenter fra estetiske fag i arbeidet med visningsrommene, samt arbeide med dokumentasjonsteknikker ved å tilby workshops og opplæringssesjoner som demonstrerer bruk av 360-kameraer, bruk av NeRFs, projeksjonsvisninger og VR. Gjennom prosjektet vil studenter og lærere få bruke teknologiene i sin undervisning og skapende arbeid. 


Prosjektet vil anvende teknologier som det siste året har gjort 3D-visualisering mye enklere tilgjengelig: 3D-modeller basert på Neural Radiance Fields (NeRFs), generert ved hjelp av fotogrammetri med utgangspunkt i video og stillbilder fra 360-kamera. Projeksjonsvisninger og VR-briller for å utvide og formidle visningsrommet. 

3. Arkivfunksjoner

Prosjektet har som mål å skape nye rammer omkring utstilling og dokumentasjon, både av masterarbeider og ansattes skapende utviklingsarbeid. 


Prosjektet vil legge grunnlag for og peke mot mulige løsninger for fremtidig drift, da som en integrert del av skapende- og kunstfaglig forskningsformidling.